Språkverkstaden

Profesjonell omsetjing, språkvask og korrektur

Treng du profesjonell omsetjing, språkvask eller korrekturlesing? Av fagfolk som set kvaliteten i høgsetet heile vegen? Då er du kommen rett. Nynorsk, bokmål, dansk, svensk, engelsk, tysk, engelsk og tysk, korrektur, omsetjarar, språkkonsulentar, profesjonelle, språkkonsulenttenester, kvalitetsomsetjing, tekstar, oversettelse, oversetting, oversettere, translatører

IMG_0655.JPGAldri langt unna – alltid til teneste


Vi er aldri lenger enn ein e-post eller telefon unna, og vi set pris på å høyre frå deg anten du har ein jobb til oss, ein prisførespurnad eller berre eit spørsmål eller ein kommentar. Vi legg vekt på å vere tilgjengelege, og når vi ikkje er på plass på kontoret, blir telefonen kopla vidare til mobilen.

Dersom du er i Bergen, må du gjerne sjå innom oss. Vi held til i hyggjelege lokale på Bryggen, der vi er ein del av Kontorfellesskapet Engelgården.

Adresse: Språkverkstaden AS
Engelgården 2, Bryggen
N-5003 Bergen

Org.nr.: NO 892 462 402 MVA
Telefon: +47 55 55 89 55
E-post: post@sprakverkstaden.no