Språkverkstaden

Profesjonell omsetjing, språkvask og korrektur

Treng du profesjonell omsetjing, språkvask eller korrekturlesing? Av fagfolk som set kvaliteten i høgsetet heile vegen? Då er du kommen rett. Nynorsk, bokmål, dansk, svensk, engelsk, tysk, engelsk og tysk, korrektur, omsetjarar, språkkonsulentar, profesjonelle, språkkonsulenttenester, kvalitetsomsetjing, tekstar, oversettelse, oversetting, oversettere, translatører

 

Har du behov for omsetjing, språkvask eller korrektur? Og vil du helst ha hjelp av fagutdanna omsetjarar og erfarne ordsmedar som tek både deg og teksten din på alvor? Som set kvaliteten i høgsetet og veit at det ofte er dei små detaljane som gjer den store forskjellen? Då er du kommen rett.

Språkverkstaden har levert omsetjings- og språkkonsulenttenester sidan 1997, og har hatt kontor på Bryggen i Bergen sidan 2006. Vi tilbyr profesjonell omsetjing til og frå nynorsk, bokmål, engelsk, tysk, dansk og svensk. I tillegg les vi korrektur på og språkvaskar tekstar av alle slag.

Klikk i menyen ovanfor for å lese meir om oss og tenestene vi tilbyr. Nedanfor finn du kortfatta samandrag på dei fem språka vi arbeider med i tillegg til nynorsk.
 

Svenska | English | Dansk | Norsk - bokmål | Deutsch