Språkverkstaden

Profesjonell omsetjing, språkvask og korrektur

Treng du profesjonell omsetjing, språkvask eller korrekturlesing? Av fagfolk som set kvaliteten i høgsetet heile vegen? Då er du kommen rett. Nynorsk, bokmål, dansk, svensk, engelsk, tysk, engelsk og tysk, korrektur, omsetjarar, språkkonsulentar, profesjonelle, språkkonsulenttenester, kvalitetsomsetjing, tekstar, oversettelse, oversetting, oversettere, translatørerNøgde kundar i by og land


Språkverkstaden har gjort oppdrag for ei lang rekkje kundar sidan vi starta opp i 1997. Nedanfor ser du nokre av dei vi har jobba mest for. Be gjerne om å få oppgitt referansepersonar dersom du vil forhøyre deg nærmare om oss.

· AGA
· Agder Energi
· Arbeids- og inkluderingsdepartementet
· Av-og-til
· Avinor
· Barne- og likestillingsdepartementet
· Beerenberg Corp.
· Bergen Arkitekthøgskole
· Bergen kommune
· BIR
· Cappelen Damm
· Christian Michelsen Research
· Dekkmann / Continental Dekk Norge
· Det Norske Samlaget
· Diku
· Direktoratet for økonomistyring
· Dinamo Reklamebyrå
· Fagbokforlaget
· Finansdepartementet
· Finanstilsynet
· Forbrukarrådet
· Foreldreutvalet for grunnopplæringa
· Fornyings- og adm.departementet
· Forsvaret
· Forsvarsdepartementet
· Framandspråksenteret
· GC Rieber
· Gyldendal Undervisning
· Haukeland universitetssjukehus
· Havforskingsinstituttet
· Helse- og omsorgsdepartementet
· Helse Vest
· Hordaland fylkeskommune
· Høgskulen på Vestlandet
· Idrettsforlaget Akilles

· Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
· itslearning
· KCA Deutag Drilling Norway
· Knowit Bergen
· Kompetanse Noreg
· Kulturdepartementet
· Kunnskapsdepartementet
· Kunst- og designhøgskolen i Bergen
· Mattilsynet
· Miljødirektoratet
· Museum Vest
· Nasjonalt folkehelseinstitutt
· NAV
· Noregs Bank
· Noregs Handelshøgskole
· Noregs idrettsforbund
· Norsk Jernbanemuseum
· Odfjell Drilling Technology
· Politidirektoratet
· Samferdselsdepartementet
· Sivilombodsmannen
· Sogn og Fjordane fylkeskommune
· Sparebanken Sogn og Fjordane
· Sparebanken Vest
· Stadt Sjøtransport
· Statens arbeidsmiljøinstitutt
· Statens landbruksforvaltning
· Stiftelsen Bergensklinikkene
· Tide
· TINE
· Tolldirektoratet
· Universitetet i Bergen
· Utdanningsdirektoratet
· Vinmonopolet
· Voksne for Barn