Språkverkstaden

Profesjonell omsetjing, språkvask og korrektur

Treng du profesjonell omsetjing, språkvask eller korrekturlesing? Av fagfolk som set kvaliteten i høgsetet heile vegen? Då er du kommen rett. Nynorsk, bokmål, dansk, svensk, engelsk, tysk, engelsk og tysk, korrektur, omsetjarar, språkkonsulentar, profesjonelle, språkkonsulenttenester, kvalitetsomsetjing, tekstar, oversettelse, oversetting, oversettere, translatørerDokumentert kompetente og klare til innsats


Stadig fleire kjem til oss og ber om å få tekstar omsette frå bokmål til nynorsk. Ved sida av omsetjing mellom norsk og engelsk er det nynorskomsetjing vi driv aller mest med her i Språkverkstaden. Vi har lang erfaring med å omsetje tekstar av ulike slag til nynorsk, ikkje minst for dei mange kundane våre i det offentlege. Nynorskomsetjingar av byråkratiske bokmålstekstar blir gjerne både smidigare og mindre papirknitrande enn originalen – det har vi fått høyre sjølv frå svorne riksmålsfolk.

TineMjølk.jpg

Ein av kundane vi har omsett til nynorsk for i årevis, er Tine. Resultatet av arbeidet vårt kan du sjå på kartongane til enkelte av mjølketypane deira – i alle fall i delar av landet.

Vi praktiserer ein nøytral «vestlandsnynorsk» som ikkje stikk seg ut i verken konservativ eller radikal retning. Husnorma vår er nøye gjennomtenkt og praktisert i årevis, så du får den same nynorsken uansett kven av oss som omset.

Både Gry og Jan Ove i Språkverkstaden har teke og bestått Språkrådets kompetanseprøve i nynorsk. Om denne prøven skriv Språkrådet, som er statens fagorgan i språkspørsmål:

«Du må ha svært gode kunnskapar i norsk og svært gode evner som språkvaskar og korrekturlesar og som omsetjar frå bokmål til nynorsk. Lista ligg høgt: Dei som greier prøva, skal vere språkkonsulentar som Språkrådet kan gå god for og tilrå utan atterhald.»